Vågetjenesten takker følgende for støtte:

Frimurerlogen Rosendal

Hillerød

Forlaget

Palle Fogtdal A/S

 

Tak for donation fra familien til

Ruth Faust Pedersen

Foreningen Vågetjenesten i Lyngby Taarbæk Kommune | E-mail: mail@vaagetjenestenltk.dk | Tlf.: 23 71 23 66