Begrebet vågekone er et gammelt begreb. Det var et erhverv for fattige kvinder, gerne enker, som helst skulle tilhøre den lutherske kirke. De skulle være oplyste, så de kunne være patienterne til opbyggelse. Vågekoner skulle sidde ved de syge om natten. Om dagen var de opvartningskoner og stuekoner.

 

Første gang man hører om disse vågekoner, er i nogle optegnelser fra 1757, hvor  det første egentlige sygehus blev grundlagt  og indviet i København, tilskyndet af Frederik d. 5 – det Kongelig Frederiks Hospital. Efter sigende var vågekonerne i anvendelse frem til år 1900. Vågekoner er atter blevet aktuelle i det moderne samfund.

 

Hvert år dør 5000 danskere alene!

... uden nogen ved deres side til det sidste farvel. Vågetjenesten er et frivilligt tilbud, og det er vigtigt at understrege, at tjenesten på ingen måde deltager i selve plejen, men kun giver nærhed og omsorg.

Foreningen Vågetjenesten i Lyngby Taarbæk Kommune | E-mail: mail@vaagetjenestenltk.dk | Tlf.: 23 71 23 66