Har du brug for vågetjenesten?

Har du et familiemedlem, som er døende, og har du behov for en pause i vågearbejdet? Så spørg plejehjemmet eller kommunens hjemmepleje, om der kan komme en VÅGEKONE eller VÅGEMAND til at sidde hos dit familiemedlem.

 

Vi tilbyder aflastning og støtte for de nærmeste, der ellers våger. At være tilstede som medmenneske på den døendes betingelser, og aflaste og støtte i en kortere periode, så de nærmeste får et pusterum og ny energi til deres pårørende.

 

Vi har tavshedspligt om alle personlige forhold, vi bliver bekendt med, og vi respekterer den døendes livssyn og tro.

 

Vi er frivillige og modtager hverken løn eller gaver.

Foreningen Vågetjenesten i Lyngby Taarbæk Kommune | E-mail: mail@vaagetjenestenltk.dk | Tlf.: 23 71 23 66